SVLY syyskokouksen 16.10.2017 pöytäkirja

Pöytäkirja: SVLY syyskokous 16.10.2017 LähiTapiola klo 17.00


Luento: Professori Jari Arokoski, Helsingin yliopisto: Yliliikkuvat nivelet (linkki esitysmateriaaliin)


Sääntömääräiset asiat:


1) Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Janne Leinonen.
2) Todettiin kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3) Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Kari Mäkelä ja Maarit Gockel.
4) Hallituksesta erovuorossa olivat Ari Kaukiainen ja Tiina Kaarne. Ari Kaukiainen ja Kaj
Holopainen valittiin hallituksen jäseniksi. Hallituksessa jatkavat Janne Leinonen ja
Teemu Takala.
5) Yhdistyksen puheenjohtajaksi seuraavaksi kalenterivuodeksi valittiin Janne Leinonen.
6) Tilintarkastajiksi valittiin Sakari Tola ja Risto Sala.
7) Päätettiin että puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, hallituksen jäsenille tai
tilintarkastajille ei makseta palkkiota.
8) Vahvistettiin seuraavan vuoden jäsenmaksuksi 20€ ja kannatusjäsenmaksuksi 250€.
9) Keskusteltiin vakuutuslääkäreihin kohdistuvasta mediajulkisuudesta sekä syksyllä
2018 järjestettävästä juhlaseminaarista yhdistyksen täyttäessä 75 vuotta.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45