Valitse kieli

Suomen Vakuutuslääkärien Yhdistys ry:n kotisivut koostuvat kahdesta osioista, yleisestä osiosta ja jäsenistölle tarkoitetusta osiosta.
Yleisessä osiossa on yhdistyksen toimintaa kuvaava perustieto. Lisäksi on linkkejä sivustoille, joilla on vakuutuslääketieteen eri osa-alueita sivuavaa hyödyllistä tietoa.
Jäsenistölle tarkoitetuilta sivuilta löytyy mm. tietoa jäsenistöstä, jäsenmaksuista, tarkempaa tietoa yhdistyksen ajankohtaisista tapahtumista, yhdistyksen säännöt sekä aiempien koulutustapahtumien oppimateriaalia.