Välj ditt språk

Försäkringsläkarnas i Finland förening grundades år 1943. Föreningens ändamål är att främja försäkringsmedicin och dess kännedom inom läkarkåren, främja skolning inom försäkringsmedicin samt utveckla samarbetet med andra instanser som arbetar med försäkringsmedicinska ärenden.
Föreningen

1. Gör förslag för utveckling av försäkringsmedicin
2. Organiserar skolningstillfällen
3. Ger utlåtanden i försäkringsmedicinska ärenden
4. Idkar publikationsverksamhet

Föreningen kan även stöda försäkringsmedicinsk forskningsverksamhet

Styrelse och arbetsgrupper

Försäkringsläkarnas i Finland förening rf styrelse
Ari Kaukiainen, ordförande
Kaj Holopainen, sekreterare
Hanna Elonheimo, kassör
Kari-Pekka Martimo, Janne Leinonen

Arbetsgruppen för specialkompetens i försäkringsmedicin
Ari Kaukiainen, ordförande
Kari Mäkelä , sekreterare
Hanna Elonheimo, Janne Leinonen, Mikael Hedenborg